Undersökning

Vid en undersökning tar vi först upp en hälsokontroll, där ditt allmäntillstånd diskuteras, och om du själv har några funderingar angående din tandstatus. Sedan tar den kliniska delen vid:

-Tänderna undersöks.
-Kontroll av slemhinna.
-Muskulär kontroll av käken och skallen, inklusive leden.
-Bettkontroll.
-Röntgenbilder tas vid behov.


Efter detta diskuteras om eventuella fynd som gjorts, och en terapi- och kostnadsplan läggs fram, som vårdgivare och patient är överens om.

Innan patient lämnar kliniken tas tandsten bort i underkäksfronten, och tänderna putsas.

Tid: ca 40 minuter.


Copyright 2014 Tandläkare Örtendahl, All Rights reserved.
Utvecklad av EpicLoot Administrera